---------------------------------------------------------------

De stichting betaat momenteel uit 4 vrijwilligers.